watbeeldig.nl

“Eenmaal dood en begraven spreken schilders via hun werken tot de volgende generatie of tot vele volgende generaties. In het leven van de schilder is de dood misschien niet het meest moeilijke.” Schreef Vincent van Gogh aan zijn broer Theo.

Dat geldt voor onze vader ook. Door ons te verdiepen in elk schilderij, beeld, gedicht en verhaal dat hij heeft gemaakt leren we hem nog beter kennen. Gedachten, gevoelens en fascinaties. Papa was geen man van woorden, maar van daden, symboliek en gevoel.

Deze website van Eugène blijft zich langzaamaan vullen met al zijn werk. Veel bekende werken, maar ook juist onbekend werk dat nog maar weinig mensen hebben gezien.

Schilderijen

Beelden